Πως «στήνω» ένα ξενοδοχειακό πλάνο marketing;

Πως «στήνω» ένα ξενοδοχειακό πλάνο marketing;

Για να έχουμε ένα επιτυχημένο ξενοδοχειακό προϊόν πρέπει να παρέχουμε ποιοτικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες του πελάτη. Πως γίνεται αυτό; Τι χρειάζεται για να έχουμε μια εγγυημένη επιτυχία;

Το επιτυχημένο ΠΛΑΝΟ μάρκετινγκ και πωλήσεων είναι η εξασφάλιση της επιτυχίας σε ότι κάνουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός», άρα και η οργάνωση των στόχων του ξενοδοχείου είναι το «κλειδί» για την αποτελεσματική λειτουργία του.

Πρώτος και κύριος στόχος των ξενοδοχείων είναι η πώληση δωματίων και η παροχή υπηρεσιών με απώτερο σκοπό να είναι ευχαριστημένοι οι πελάτες του. (Αυτό φυσικά καταγράφεται και στα οικονομικά αποτελέσματα, άρα και ο δευτερεύων-πρωτεύων στόχος είναι αυτός).

Στόχος του μάρκετινγκ είναι η προσέλκυση πελατών μέσω της έρευνας αγοράς, των ανταγωνιστικών προϊόντων, των αναγκών και προσδοκιών που έχουν οι δυνητικοί πελάτες και, σαφώς, η μελλοντική ζήτηση.

Οι πωλήσεις έρχονται μετά για να κάνουν πράξη τα παραπάνω οργανωμένα με σκοπό τη δημιουργία εσόδων από τα προϊόντα του ξενοδοχείου.
Συνεπώς, το μάρκετινγκ και οι πωλήσεις είναι δύο λειτουργίες αλληλένδετες, λειτουργούν μαζί αφού η μία συμπληρώνει την άλλη και δεν πρέπει να τις βλέπουμε και να τις διαχειριζόμαστε ξεχωριστά.
Το γενικό πλάνο που χρειάζεται να πραγματοποιεί και να τηρεί, σε γενικές γραμμές, το τμήμα του μάρκετινγκ και των πωλήσεων έχει 3 βασικές δραστηριότητες.

Έρευνα αγοράς και συμπεριφορά καταναλωτή

Χρειάζεται να κάνουμε μία έρευνας αγοράς τόσο στα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες όσο και στις πιθανές ομάδες προσέλκυσης.
Απαντάμε στην ερώτηση ΤΙ; Τι θέλουμε να προσφέρουμε και τι υπάρχει στην αγορά ήδη;
Απαντάμε στην ερώτηση ΓΙΑΤΙ; Γιατί θέλουμε να παρέχουμε το συγκεκριμένο προϊόν και υπηρεσία; Γιατί θέλουμε να προσελκύσουμε τη συγκεκριμένη ομάδα κοινού;
Απαντάμε στην ερώτηση ΠΩΣ; Πως συμπεριφέρεται το συγκεκριμένο είδος κοινού; Υπάρχουν απτά αποτελέσματα στην αγορά για την αντίδραση του κοινού; Πως μπορώ να επιτύχω;

Πρακτικός σχεδιασμός πλάνου λειτουργίας

Καθορίζουμε και εφαρμόζουμε τις πολιτικές που θα ακολουθήσουμε όπως είναι οι τιμές για μελλοντικές κρατήσεις κατά είδος, τα ποσά προκαταβολών που θα πρέπει να ζητηθούν, τα διαστήματα που θα πρέπει να καταβληθούν αλλά και την ευελιξία που έχουμε ανά τύπο πελάτη.
Επίσης, καταγράφουμε ακριβές πλάνο το μέγεθος των ομαδικών κρατήσεων που γίνεται αποδεκτό ανά χρονικές περιόδους, τον αριθμό δωματίων που δίνεται σε αυτούς και τα stop sales.
Επιπλέον, φροντίζουμε για τον καθορισμό του επιθυμητού ποσοστού πωλήσεων ανά πηγή αλλά και ανά πελάτη, όπου είναι εφικτό. Αποφασίζουμε για τις ενέργειες διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων και τέλος συντάσσουμε έναν ετήσιο προϋπολογισμό με όλα αυτά τα δεδομένα.

Οι άνθρωποί μας

Βασικό κομμάτι στην «πίτα της επιτυχίας» είναι οι άνθρωποι που απαρτίζουν το τμήμα του μάρκετινγκ και των πωλήσεων. Ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι τόσο το μάρκετινγκ όσο και οι πωλήσεις ενέχουν ένα πολύ σημαντικό προσωπικό κομμάτι από τον καθένα μας.
Στο πλάνο μάρκετινγκ λοιπόν δεν είναι φρόνιμο να αμελούμε τόσο την ορθή και αποδοτική επιλογή ατόμων σύμφωνα με την πολιτική του ξενοδοχείου όσο και τη διοίκηση προσωπικού πωλήσεων και την εκπαίδευσή του.

Το άρθρο υπογράφει η ομάδα της Touristhings.gr