Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα «all4hotels.gr» της ατομικής εταιρίας «Pro-taseis», (εφεξής η «Εταιρία»), η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με δραστηριότητα «Υπηρεσίες Διαφήμισης», αποδέχεται πλήρως τους κατωτέρω Όρους Χρήσης και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε χρήση της ως άνω ιστοσελίδας. Η «Εταιρία» έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους Χρήσης ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα.

Ο δικτυακός ιστότοπος «all4hotels.gr» παρέχει:
α. Χρήστης / Επισκέπτης: Τη δυνατότητα να αναζητά επαγγελματίες, μέσα από τη βάση δεδομένων που διατηρεί, να ενημερώνεται με άρθρα κλπ.
β. Επιχειρήσεις: Τη δυνατότητα να προβάλλει τα στοιχεία της επιχείρησής του με λογότυπο, φωτογραφίες, επικοινωνία (τηλέφωνο, email, ιστοσελίδα) και παρουσίαση.

1. Ο χρήστης / επισκέπτης της ιστοσελίδας «all4hotels.gr» αποδέχεται πλήρως τους παρακάτω Όρους Χρήσης και αναγνωρίζει ότι θα δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε χρήση της ως άνω ιστοσελίδας. Εάν ο χρήστης δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου «all4hotels.gr». Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στο «all4hotels.gr» ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του.

2. Οι πληροφορίες (διαφημίσεις) που παρέχει η ιστοσελίδα «all4hotels.gr» μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να εκληφθούν ως προσφορά, συμβουλή, πρόταση για αγορά ή πώληση ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων.

3. Οι άνω πληροφορίες (διαφημίσεις) προέρχονται από τις αντίστοιχες εταιρίες και η «Εταιρία» δε δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα και ασφάλεια των πληροφοριών και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη απορρέουσα από την παροχή αυτών φέρει. Η χρήση της ιστοσελίδας «all4hotels.gr» γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι οι πληροφορίες και υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση της Εταιρίας.

4. Η «Εταιρία» έχει το δικαίωμα, αλλά όχι και την υποχρέωση, να παρακολουθεί το περιεχόμενο του ιστότοπου «all4hotels.gr», συμπεριλαμβανομένων αγγελιών, σχολίων σχετικών με άρθρα κ.λπ., για να διαπιστώνει εάν τα αποστελλόμενα στοιχεία είναι συμβατά με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν κείμενο και σύμφωνα με τη νομοθεσία, τυχόν κανονισμούς και θέσεις δικαστηρίων και κυβερνήσεων.

5. Επειδή ο ιστότοπος «all4hotels.gr» περιλαμβάνει υλικό προερχόμενο από τρίτους, κάτι το οποίο ρητά σημειώνεται, η «Εταιρία» δε μπορεί να εγγυηθεί την εγκυρότητα ή χρησιμότητα αυτού του περιεχομένου, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε νομική ή άλλη ευθύνη.

6. Οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με τα σχόλια που δημοσιεύουν στο διαδικτυακό ιστότοπο «all4hotels.gr»
– Να μην είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό ή ρατσιστικό.
– Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.
– Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.
– Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο.
– Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

7. Ο χρήστης αναγνωρίζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας «all4hotels.gr», (άρθρα, στοιχεία επιχειρήσεων, εμπορικών σημάτων, φωτογραφίες και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς απαγορεύεται ρητά αναδημοσίευση, πώληση, εμπορία, αναπαραγωγή, αντιγραφή, μετάδοση, μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή, ανακοίνωση ή η με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό κλπ.) εκμετάλλευση του περιεχομένου των πληροφοριών, υπηρεσιών και υλικού που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας «all4hotels.gr», χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της «Εταιρίας». Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, αποθήκευση ή εκτύπωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή τμήματος αυτής για αυστηρά προσωπική χρήση του Χρήστη.

8. Ο δικτυακός τόπος «all4hotels.gr» περιέχει υλικό με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Δεν υποχρεούται να εξετάσει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ως εκ τούτου δε δύναται να του καταλογισθεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη – χρήστη του «all4hotels.gr» διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000, αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 και 3471/2006), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics για να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η Google Analytics καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δε σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η Google Analytics καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δε μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό.  Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δε θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP. Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

Σχετικά με τα cookies

Τι είναι το cookie;

Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους.

Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίως παραχθέντα μοναδικού αριθμού).

Τύποι cookies

Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι περιγράφονται παρακάτω:

Cookies επίσκεψης (session cookies): Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.

Μόνιμα cookies (persistent cookies): Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).

Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies): Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.

Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies): Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.

Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς να τα διαχειριστείτε

Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies. Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και της επίδρασης της απενεργοποίησης στη λειτουργία του ιστοτόπου. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm.

Cookies της Google Analytics

Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google. Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δε θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Vimeo κλπ)

Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική υπηρεσία. Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.

Cookies από κοινωνικά δίκτυα

Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο «Κοινή χρήση» (share). Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η λειτουργία «Κοινή χρήση» (share) δε θα είναι διαθέσιμη.

Σχετικά με το διακομιστή αυτού του ιστοτόπου

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

Χρήστης / Επισκέπτης

1. Σε περίπτωση εγγραφής στο newsletter ή για οποιαδήποτε εφαρμογή του «all4hotels.gr» ζητηθεί από τον επισκέπτη/χρήστη να δηλώσει ορθά στοιχεία τότε αυτά θεωρούνται «προσωπικά δεδομένα». Τα στοιχεία αυτά είναι: Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, Διεύθυνση, Πόλη, Τηλέφωνο, έγκυρο email. Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικά δελτία διαγωνισμών, άρθρων, την υποστήριξη των επιχειρήσεων που διαφημίζονται και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων. Οποιαδήποτε στιγμή τα εγγραφόμενα μέλη του «all4hotels.gr» μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρία χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή το email επικοινωνίας (info@all4hotels.gr), προκειμένου να εξακριβώσουν εάν τηρούνται τα προσωπικά τους δεδομένα, αν επιθυμούν τη διόρθωση των προσωπικών τους στοιχείων ή και τη διαγραφή από τη λίστα των newsletters.

2. Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών τηρούνται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο σύμφωνα με τις εντολές του Ευρωπαϊκού Δικαίου και για λογαριασμό της Εταιρίας («υπεύθυνος επεξεργασίας»). Η καταχώρηση στο αρχείο και η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την παροχή υπηρεσιών και προνομίων του «all4hotels.gr» στα μέλη, όπως ενδεικτικά: αποστολή newsletter, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, ψηφοφορίες κ.ά.

3. Η «Εταιρία» δεν έχει δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών σε κανένα τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρά μόνο προς τις αρμόδιες Αρχές, όταν αυτό επιβάλλεται από το νόμο. Πρόσβαση στο αρχείο έχει μόνο η «Εταιρία» και η υπηρεσία φιλοξενίας (web hosting).

4. Σε περίπτωση ψηφοφορίας μέσω του «all4hotels.gr», η ψήφος του επισκέπτη/χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το θέμα για το οποίο διεξάγεται η ψηφοφορία. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση της ψήφου για άλλο σκοπό καθώς και η γνωστοποίηση αυτής σε τρίτους.

5. Επιτρέπεται η καταγραφή του περιεχομένου των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες/χρήστες στην «Εταιρία» με σκοπό την άμεση επικοινωνία και για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης του «all4hotels.gr». Η γνωστοποίηση του περιεχομένου των μηνυμάτων χωρίς τη συγκατάθεση του συντάκτη τους απαγορεύεται απολύτως.

6. Επειδή το «all4hotels.gr» περιλαμβάνει συνδέσμους (links) σε ιστοσελίδες τρίτων προσώπων η «Εταιρία» ουδεμία ευθύνη φέρει για την πολιτική των τρίτων αυτών προσώπων σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η δε σύνδεση με τις ιστοσελίδες τρίτων προσώπων και χρήση αυτών γίνεται υπ’ ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη. Ο διαδικτυακός ιστότοπος «all4hotels.gr» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή συμβαδίζει με το περιεχόμενο των ιστoτόπων αυτών.

7. Η πρόσβαση στους ανήλικους επισκέπτες/χρήστες επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους, από τους οποίους θα ασκούνται και τα δικαιώματα που ο νόμος παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων.

Επιχειρήσεις

1. Δυνατότητα εγγραφής στους ονομαστικούς καταλόγους έχουν όλες οι επιχειρήσεις, που αντιπροσωπεύουν τα θέματα του δικτυακού ιστότοπου «all4hotels.gr» από όλους τους Νομούς της Ελλάδας.

2. Διαφημιστική Καταχώρηση: Το Μέλος / Διαφημιζόμενος μπορεί να συμπεριλάβει στη διαφημιστική του καταχώρηση κείμενα, φωτογραφίες, video και προσφορές που αφορούν την επιχείρησή του, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθεί ή εξειδικεύεται. Επίσης συναινεί στην ανάρτηση ή και κοινοποίηση της διαφημιστικής του προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε αντίστοιχα blogspot του all4hotels.gr, καθώς και σε αποστολή μαζικών emails (newsletters) σε εγγραφόμενους χρήστες του παρόντος ιστότοπου με στόχο πάντα τη σωστή διαφημιστική προβολή και υπό τον όρο του απολύτου σεβασμού της τήρησης των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί προστασίας του απορρήτου και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του.