Γρήγορο & Οικονομικό Σεμινάριο Ξενοδοχειακού Προγράμματος ALEXANDROS της SUNSOFT

PixelPhoto02a

 

Tο πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε σπουδαστές και αποφοίτους τουριστικών σχολών, αλλά κυρίως σε εργαζόμενους, νεοεισερχόμενους στον τουριστικό κλάδο ή με κάποια χρόνια εποχιακής απασχόλησης, οι οποίοι θέλουν να ενισχύσουν και να ανανεώσουν ριζικά τις βασικές γνώσεις τους για την reception μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα απόλυτα προσανατολισμένο στην καθημερινή πρακτική και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην θέση του receptionist, με έμφαση στην πολύ καλή γνώση και χρήση του ξενοδοχειακού προγράμματος ALEXANDROS της SUNSOFT.

Το πρόγραμμα αποτελείται τόσο από θεωρητικό όσο και – κυρίως – από πρακτικό τμήμα. Ξεκαθαρίζονται βασικές έννοιες της διαδικασίας της reception, και καθοδηγούνται οι συμμετέχοντες στο να εκτελέσουν με συνέπεια όλες τις προβλεπόμενες λειτουργίες της reception.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ορθή εκμάθηση του μηχανογραφικού συστήματος με χρήση 1 Η/Υ ανά άτομο, με την χρήση του προγράμματος ALEXANDROS

Το σεμινάριο χωρίζεται σε 4 ενότητες ως εξής:

Ενότητα Α’

Γενική εισαγωγή στην λογική του προγράματος

Ενότητα Β’

Εργασίες και παροχή υπηρεσιών του front office με παραδοσιακή οργάνωση

Ενότητα Γ’

main courante

Ενότητα Δ’

Οργάνωση Γραφείων & Συμβολαίων

Διάρκεια: 18 – 20 ώρες

 

 

Opening Hours

Monday

9:00 - 21:00

Tuesday

9:00 - 21:00

Wednesday

9:00 - 21:00

Thursday

9:00 - 21:00

Friday

9:00 - 21:00

Saturday

9:00 - 13:00

Sunday

Closed